ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ทำพิธี

ดังนั้นคุณต้องการที่จะเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์? มีหลายนิกาย ได้แก่ ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์เซาเทิร์นแบพติสต์อเมริกันแบ๊บติสดั้งเดิมดั้งเดิมผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ฟรีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ เนื่องจากแต่ละคริสตจักรแบ๊บติสมีอิสระการเป็นแบ๊บติสต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประชาคม

การวิจัยนิกายอื่น ๆ

การวิจัยนิกายอื่น ๆ
มองหานิกายอื่น ๆ ไม่ใช่แค่ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ มีนิกายที่สวยงามอื่น ๆ อีกมากมาย เหล่านี้รวมถึงโรมันคาทอลิคอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ลูนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ (คล้ายกันบาทหลวง) ระเบียบเพรสไบทีเรียนยูคริสเตียนคริสเตียนโบสถ์คริสต์; คริสตจักรของพระเจ้าและการชุมนุมของพระเจ้าเรียกว่า "พระกิตติคุณเต็ม" (และกลุ่ม Pentecostal อื่น ๆ ) "nondenominational" และอื่น ๆ อีกมากมาย
การวิจัยนิกายอื่น ๆ
ขอแผ่นความเชื่อที่เรียกว่าความเชื่อขั้นพื้นฐานหลักการพื้นฐาน "คำแถลงความจริงขั้นพื้นฐาน" "สิ่งที่เราเชื่อ" หรือสิ่งอื่น ๆ
การวิจัยนิกายอื่น ๆ
หากคุณตัดสินใจว่าจะเลือกผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบครั้งสุดท้าย เปรียบเทียบเทววิทยาเทววิทยากับพระคัมภีร์และคริสตจักรยุคแรกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้สึก 100% ในการเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์
การวิจัยนิกายอื่น ๆ
ตัดสินใจเลือกนิกายแบ๊บติสต์ที่คุณต้องการเลือก มีหลายคนอาจใช้เวลาสักครู่ในการตัดสินใจ นิกายที่ใหญ่ที่สุดของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์คืออนุสัญญาเซาเทิร์นแบพติสท์ดังนั้นคุณอาจต้องการเข้าร่วมพวกเขา

หาโบสถ์

หาโบสถ์
มองหาโบสถ์แบบติสม์ออนไลน์ที่อยู่ใกล้คุณและตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเมื่อใด
หาโบสถ์
เข้าร่วมคริสตจักรที่เฉพาะเจาะจงและตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะอยู่ หากคุณตัดสินใจว่าไม่ชอบให้มองหาโบสถ์อื่น

ที่สอบถาม

ที่สอบถาม
พูดคุยกับศิษยาภิบาลเกี่ยวกับการเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์และเขาจะให้คำแนะนำแก่คุณ
ที่สอบถาม
เขาจะถามคุณว่าคุณยอมรับพระเยซูในใจของคุณหรือไม่ ถ้าคุณมีคุณก็พร้อมส่วนนั้น หากคุณไม่มีเขาอาจขอให้คุณพูดคำอธิษฐานง่ายๆที่ยอมรับพระเยซู หลังจากนั้นคุณก็ทำเสร็จแล้ว
ที่สอบถาม
ต่อไปคุณต้องการรับบัพติสมาคุณอาจกลายเป็นคริสเตียนตามผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์แล้ว แต่คุณยังไม่ได้เป็น "ผู้บัพติสมา" คุณจะกลายเป็น "บัพติสต์" เมื่อคุณรับบัพติสมา ดังนั้นจงออกเดทกับศิษยาภิบาลเมื่อถึงเวลาที่คุณจะรับบัพติสมาแล้วรับบัพติสมา
ศิษยาภิบาลนาซารีนกลายเป็นศิษยาภิบาลแบ๊บติสต์ได้อย่างไร?
ไม่มีคำตอบเดียวเกี่ยวกับวิธีการเป็นศิษยาภิบาลผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์เนื่องจากบางคริสตจักรอาจต้องมีระดับเทววิทยาผู้อื่นอาจสอนคุณหรือให้คำปรึกษาคุณผ่านประสบการณ์โดยตรง ฯลฯ คริสตจักรแตกต่างกันดังนั้นคุณอาจต้องการพูดคุยกับศิ อินพุตของพวกเขา จากนั้นให้สวดมนต์และแสวงหาเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ากำลังถูกนำทาง
ฉันเป็นชาวคาทอลิกและเชื่อในความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตามคริสเตียนอื่น ๆ ได้กล่าวว่าชาวคาทอลิกเป็นคนต่างศาสนา ฉันควรทำอย่างไรดี?
คุณอาจจะอธิบายให้คริสเตียนคนอื่น ๆ ฟังอย่างที่คุณเชื่อเพราะคนบางคนที่พูดว่าพวกเขาเป็นชาวคาทอลิกอาจเป็นคนต่างศาสนา (กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขามาที่คริสตจักรในวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ แต่ไม่ใช้ชีวิต ในฐานะผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์) การอธิบายสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแน่นอนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณเชื่อในพระเยซู
คริสตจักรแบ๊บติสบางแห่งจะยอมรับคุณในฐานะผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์เมื่อคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของคุณหรือบอกว่าคุณได้ยอมรับเขาแล้ว พวกเขาจะไม่ต้องการให้คุณรับบัพติสมาหลังจากนั้น
คุณสามารถถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมคริสตจักรนั้น จากนั้นคุณอาจโหวตกองทุนอาคารในการประชุมทางธุรกิจการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการและอื่น ๆ คริสตจักรบางแห่งมีรัฐธรรมนูญหรือชุดของ "ตามกฎหมาย" เพื่อบอกว่าเรื่องดังกล่าวทำงานอย่างไร ที่แตกต่างจากโบสถ์ไปโบสถ์
คุณอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์เมื่อคุณรับบัพติสมา แต่การเข้าร่วมคริสตจักรของคุณจะไม่ถูกนับและบันทึกเว้นแต่ว่าคุณเข้าโรงเรียนวันอาทิตย์และรับแผ่นบทบาทการเข้าร่วม
คริสตจักรแต่ละแห่งมีเทววิทยาเดียวกันส่วนใหญ่ แต่แต่ละคริสตจักรแบ๊บติสต์อาจแตกต่างกันไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคาลวินและ Arminianism หรือการปรากฏตัวที่แท้จริงในศีลมหาสนิท
การบัพติศมานั้นเต็มไปด้วยความสนใจดังนั้นโปรดกลั้นลมหายใจของคุณ! สิ่งนี้ไม่ควรนำมาเบา ๆ หรือเป็นเรื่องตลก
punctul.com © 2020